top of page

GDPR

Ochrana osobních údajů účinná od 25.05.2018

Společnost  SANOTÉKA s.r.o., Mostecká 273/21, Praha1 , 110 00, IČO:24221082, DIČ: CZ24221082. Je provozovatelem eshopu www.sanoteka.comwebových stránek www.sebeleceni.eu, www.sebeleceni.com


Vám sděluje, jak zpracováváme Vaše osobní údaje  v souladu s novým  nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů ( GDPR).

V zájmu transparentnosti  Vám poskytujeme podrobné informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, na jak dlouho a komu je předáváme, jaká máte práva.

Potřebujeme a shromažďujeme od vás osobní údaje, když si něco objednáte ( produkt, službu), obrátíte se na nás nebo ohodnotíte nákup u nás. Vámi poskytnuté osobní údaje obsahují: kontaktní informace. Bez uvedení povinných údajů u nás nemůžete nakoupit. Osobní údaje nám sdělujete dobrovolně tam, kde vás žádáme o udělení souhlasu.

 

Ochrana osobních údajů :

- důležitá je pro nás Vaše důvěra. Proto je naší povinností zabránit každému neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům a digitálním obsahem.

 

Vaše údaje využíváme k :

+ spravovat a vytvořit osobní účet – registrace

+ zpracovat vaše objednávky, zboží doručit, vrácené zboží vyřídit –reklamace

+ zasílat informace o stavu vaší objednávky prostřednictvím emailové korespondence, sms zpráv

+ v případě problému s doručením  objednaného zboží, službou

+ informovat vás o nových službách a odpovědět na Vaše dotazy,

+ zasílat vám obchodní sdělení o aktuálních slevách, akcích – newsletter

+  kontrolovat vaši platební morálku v případě placení zboží, služeb

+ vést analýzy z důvodu zkvalitnění služeb a zboží

+ prověřovat váš věk, kvůli právním předpisům týkajících se nakupování přes internet

+zpracovávat pro vás dotazníky s cílem dát vám možnost ovlivnit nabídku našeho zboží a služeb

+ vylepšovat naše systémy formou poskytnutých služeb a produktové nabídky

+ zabránit napadení našich služeb

Vaše osobní údaje  budeme evidovat jen po nezbytně nutnou dobu pro účely:

-  u nákupu s registrací nebo bez na dobu 3 let ( nová tříletá lhůta začne běžet ode dne, kdy uskutečníte novou objednávku.

- u hodnocení služeb, nákupu zboží po dobu 3 let

- u zaslání obchodního sdělení, diskuze, kontaktního formuláře, poradny, dotazu apod. na dobu 1 roku

- dále  po zákonem stanovenou dobu ( 11 let údaje v daňovém dokladu, splnění zákonné povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Po splnění dané doby, budou vaše osobní údaje smazány.

 

Naše služby neustále zlepšujeme. Zavedli jsme technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Naše bezpečnostní opatření neustále přizpůsobujeme v souladu s technologickým pokrokem a vývojem. Jako jsou platby kartou, platba přes PayPal.  Veškeré informace jsou odesílány v šifrované podobě pomocí protokolu SSL. Při platbě kartou spolupracujeme s autorizovaným platebním zprostředkovatelem, který nám pomáhá u vaší banky ověřit, zda karta je platná pro nákupy. Shromažďujeme informace, jak jsou naše aplikace používány a to v návaznosti, abychom Vám poskytli ještě lepší služby a relevantní zprávy. Tzn. při použití našeho webu zjišťujeme jaké funkce nejčastěji využíváte a jaké akce spouštějí chyby. Pokud se Vám nelíbí sledování, můžete si na svém prohlížeči zapnout anonymní režim nebo nastavit soubory cookies.

Udělený souhlas lze odvolat kliknutím na odkaz „  odhlásit se z newslettru“ nebo nás můžete kontaktovat přímo na adrese: Sanotéka s.r.o., Husitská 8a, Brno 612 00.

 

Spolupracujeme s poskytovatelem služeb:

 Nemůžeme existovat bez externích poskytovatelů, údaje které nám sdělíte mohou být zpřístupněny těmto zpracovatelům:

 

+ PPL s.r.o., K Borovému 99, Říčany- Jažlovice, 251 01,

+ Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 110 00 Praha 1, IČ: 47114983, DIČ: CZ47114983,

 

Případně dalším poskytovatelům zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodování.

 

Vaše právo :

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme (bezplatně jednou za rok). Pokud jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete požádat, abychom tyto informace opravili nebo odstranili. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR). V případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na kontaktní adresu:  Sanotéka s.r.o., Husitská 8a, Brno 61200.

bottom of page