top of page

NAŠE SLUŽBY

JOČER O KONZULTACÍCH

Je třeba, abyste byli vyhnáni z ráje blbosti, protože jen tak mohou instinkty tělesné a intuice duševní přiměřeně pracovat a vás zachránit před nemocemi a zatracením.

Jen nedivte se tomu, že do vás vidí někdo jiný a lépe, než vy sami vidíte do sebe.

Mějte na paměti, že si nejvíce pomůžete svépomocí, ale musíte vědět, jak se to dělá.

Proto poradit se je třeba ...

Konzultace a diagnostik naživo
IMG_20210218_132008.jpg

KONZULTACE NAŽIVO

Konzultace naživo se konají v různých městech.
Hlavním - domovským městem Sebeléčení Jočer je Dům Sebeléčení v Brně, Husitská 8a, Královo Pole.

Dále se konzultace konají v Praze, Opavě, Zlíně a ve Znojmě. Termíny a možnost přihlášení najdete na stránkách www.zdravi-jocer.cz.

KONZULTACE ON-LINE

Pokud jste zdaleka a nemůžete osobně přijít na konzultace s Jočerem, které se konají v různých městech, tak je tady pro vás služba konzultací na dálku. Konzultace se konají ve virtuální KAVÁRNĚ DIALOGJOCER.

Jak se přihlásíte?

Objednat na konzultace se můžete na tel. čísle
+420 608 712 535.
Potom si domluvíte čas konzultace.

Cena konzultací?

Cena konzultací je stanovena individuálně dle délky konzultace.

Co potřebujete?

Stačí vám počítač, tablet nebo mobilní telefon. Nepotřebujete si stahovat do svých zařízení žádné speciální aplikace. Po přihlášení na konzultace dostanete odkaz na konzultace do kavárny. Ten stačí otevřít. 

N3.jpg
Konzultace a diagnostiky ON-LINE

POSTUPY PŘI DIAGNOSTIKOVÁNÍ

 

Hlavním nástrojem pro vývoj, odhalení a předvídání nemocí je mi pránické vidění energetických rytmů, které vždy porovnám s originálem dotyčného člověka, který je neporušen a nezasažen žádnou takovou nerovnováhou. Vážná odchylka se ukáže jako nesoulad některé části tělesného či energetického spektra. Energetické chování organismu je možné posoudit, vyhodnotit a vzápětí hned vyladit s odbornou dopomocí.

Současně vždy používám několik diagnostických metod, abych si zajistil příznivou a objektivní informaci za daného stavu nejvíce pravděpodobnou.

Užívám přímé podprahové vidění očima, automatické písmo, automatickou kresbu a případně kontaktní technicko-energetické načítání poruch tělesného a energetického charakteru.

Určení případných neduhů, chorob či nerovnováhy jsou v prvé řadě na mně, teprve následně se vyjadřují ti, kterých se diagnostika týká. Porovnáním a doladěním některých informací vytvoříme ucelený a pravdivý obraz organismu, s nímž už dále mohu pracovat jako se seriozním stavebním prvkem pro určení způsobu nápravy. Jedinými mými nástroji jsou mé vlastní smyslové orgány vycvičené k podprahové citlivosti a rychlému i přesnému vnímání.

Upevnil jsem nejprve své zdraví a rozvinul mimořádné schopnosti energetickými cvičením s automatickým okruhem Sebeléčení a jinými energetickými smyčkami a okruhy. Položil jsem si pevné základy do budoucnosti, aniž bych riskoval svůj život a zdraví.

Umění diagnostiky mi stále připomíná, že jedině porozuměním významu lidského života je možné odhalit to, co je ukryto za oponou fyzikálně nám známého světa a vesmíru. Výjimečnost takovéto diagnostiky je v umění rozpoznat nesrovnalosti, které prozradí tělesné a energetické změny ještě dříve, než se rozvinou a hmotně projeví do velmi závažného stádia. Je možné vidět rozvíjející se rakovinu, utlačující žlučníkové kameny, rostoucí cholesterol a vysoký tlak ještě dříve, než se projeví medicínskými příznaky a nebo než začnou trápit člověka bolestí.

Postupuji tímto způsobem a v tomto pořadí:

1. Podprahově, intuitivně, bez nástrojů provedu energetický hloubkový rozbor.

2. Automatickým písmem si ověřím, zda jsem vyčetl pokud možno ty správné informace a že jsem jim také dobře porozuměl.

3. Automatickou kresbou celou analýzu zopakuji stručnými náčrty.

4. Podprahově si načtu aurické vyzařování a hodnotím pulzaci organismu.

5. Zjištěné informace postupně předávám dotyčnému mluveným slovem.

6. Vyslechnu si doplňující a rozšiřující informace.

7. Doporučím terapie nebo je sám do určité fáze provádím.

 

U diagnostikovaných osob dále sleduji ...

- jaké je jejich duševní rozpoložení

- vlastnosti a jejich možné změny

- nerovnovážné stavy a současné potíže v oblastech životních

 

... a doporučuji

- jakých změn je třeba, aby se dosáhlo obratu v osobní životě, zdravotním stavu a energetickém chování organismu

- jak si pomoci k programu lepšího života

- jaké další inspirativní informace jsou potřebné k povzbuzení

Všechny informace jsou předkládány s nadějí, že pomohou každému jedinci proniknout hlouběji do metody Sebeléčení a bude se sám o sebe starat lépe a zodpovědněji. Do této kategorie diagnostiky patří i praktická výuka metodou Sebeléčení Jočer, která má ve svém základním programu automatický okruh Sebeléčení. Pro dobrou koordinaci celého organismu jsem připravil sestavu energetických cvičení pro tělo i mozek pod mým odborným vedením.

Jak je z uvedeného výčtu zřejmé, není nemožné odhalit i skryté a doporučit nápravu je v podstatě v každém případě možné.

Jočer

pp_edited.jpg

AKCE JOČER SEBELÉČENÍ

Vedle konzultací se konají kurzy, minikurzy, sešlosti, dvoudenky, prodloužené pobyty... naživo i on-line... Jak se zorientovat a jak se naučit sebe-léčení se dozvíte na stránkách, kde přehledně najdete vše o akcích Jočer sebeléčení.

jocer logo zdraví 1.png
Akce Jočer Sebeléčení
bottom of page