V případě, že objednávku budete hradit na dobírku nebo předem na účet 2200358284/2010, variabilní symbol je číslo vaší objednávky. Pokračujte dále k pokladně